Профил на купувача за всяко училище или детска градина

Какво включва профила

Системата SOP.bg позволява изграждането ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА за всяко училище или детска градина. Учебното заведение може да заплати абонаментна поддръжка за 12 месеца на секцията. Освен това възложителя получава още:

Удостоверяване на време – TimeStamp

За прозрачно провеждане на процедурите платформата има интегирана система за Time Stamp, която информира за точния момент на публикуване всеки документ

Индивидуално досие за всяка процедура

Индивидуални досиета за всяка поръчка с директна хипервръзка към Регистъра за обществени поръчки, както и възможност за изтегляне или преглед на качените документи

Уеднаквен дизайн със сайта Ви.

Всеки профил на купувача, изграден в системата за обществени поръчки ще има визия съобразена с дизайна на уеб сайта на учебното заведение

Хиппервръзки, преглед и изтегляне на документи

Хиппервръзка към регистъра за обществени поръчки на всяка електронна преписка. Преглед и изтегляне на публикуваните електронни документи.

Процедури и електронни документи

Училищата и детските градини трябва да поддържат профил на купувача

В профила на купувача учлищата и детските градини са длъжни да публикуват под формата на електронни документи:

Всички решения, обявления и покани, свързани с обществените поръчки;

Документациите за участие в обществени поръчки,

Разясненията от възложителите във връзка с обществените поръчки;

Протоколите и доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

Допълнителните споразумения за изменения по договори;

Обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

Всички плащания по обществените поръчки

  • АБОНАМЕНТНИЯТ ПЛАН ВКЛЮЧВА ПУБЛИКУВАНЕ НА:
  • 10 Обществени поръчки

    за 12 месеца

  • 10 процедури с директно договаряне

    за 12 месеца

  • Електронни документи

    Неограничен брой

Client Client Client Client Client Client Client

С грижа за вас

Профила на купувача за учлище изграден и поддръжан от sop.bg ще Ви даде достъп до:
Uploaded image

Ръководство за работа със системата

Uploaded image

Индивидуален административен панел

Uploaded image

Техническа помощ по телефон и email

Uploaded image

Бюлетин с новини и готови бланки

Често задавани въпроси

Предлагаме Ви да се запознаете с отговорите на 3-те най-популярни въпроса от нашата практика !

Обадете се и заявете безплатна инсталация на GSM: 0879 611 166

Заяви безплатна инсталация